• |
  • E-mail kontakt
RÝCHLY KONTAKT
MASIV spol. s r.o.
Lipová 93
974 09 Banská Bystrica

Tel./Fax: +421 48 414 30 21
Mobil: +421 903 503 395

E-mail: obchod@masiv.sk

PODPORA Z FONDOV EU

Názov realizovaného projektu:
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti MASIV, spol. s r.o.

Miesto realizácie projektu:
Lipová 93, Banská Bystrica 974 01

Dátum začatia a dátum skončenia realizácie projektu:
5/2010 - 7/2010

Prijímateľ:
MASIV, spol. s r.o., Lipová 93, Banská Bystrica 974 01

Výška finančného príspevku:
204.013,- EUR

Charakteristika projektu:
Predmetom realizovaného projektu bol nákup nového technologického celku - CNC obrábacieho centra, čím výrazne vzrastie konkurencieschopnosť spoločnosti, zvýši sa kvalita a efektivita výrobného procesu s možnosťou výroby výrobkov s vyššou pridanou hodnotou.

 

www.economy.gov.sk